Peníze potřebuje každý

Služby

Univerzální platidlo Každá věc má určitou hodnotu, kdy je jasné, že u auta je vyšší než třeba u propisky, protože jeho výrobní cena je o dost vyšší. Na samém počátku obchodování probíhal výměnný obchod, kdy je problém v tom, že ne každý člověk chtěl danou věc. Potom přišlo platidlo v podobě peněz, což je mnohem …

Jak by měla vypadat schůze svj

Služby

Zatímco dříve bylo obvyklé, že v panelácích najdeme bytová družstva, dnes jejich úlohu převzala v naprosté většině případů společenství vlastníků jednotek. Jsou totiž mnohem pružnější a dokáží tak lépe reagovat na neustále probíhající změny. I tady je však hlavním cílem udržovat společné prostory tak, aby to vyhovovalo pokud možno všem obyvatelům, a aby dům byl …