Ještě před pár lety se jednalo o typickou chorobu, která postihuje výhradně lidi ve starším věku. Avšak poslední roky je až alarmující výskyt onemocnění mezi mladšími ročníky. Dle odborníků jsou příčinou nejen geny, ale zejména stres, přetěžování lidského organismu apod.

alzheimerova choroba.jpg

Onemocnění, které způsobuje ireverzibilní změny v mozkových buňkách a rovněž i úbytek mozkové hmoty. I když doposud nejsou známy příčiny této choroby, hovoří se zejména o faktorech, které mají vliv na zvýšení rizika a onemocnění. Kromě dědičnosti, to může být i nezdravý životní styl, zejména návyky v podobě vyšší konzumace alkoholu nebo kouření, stejně tak i údery do hlavy, otřesy mozku.

alzheimerův den.jpg

Varovné signály

Nemoc zvaná Alzheimer, která se vyznačuje tím, že se vkrádá pozvolna. Mnohdy tak jsou první příznaky opomenuty a dochází k léčbě již v pokročilejším stadiu. Rozpoznání prvotních známek choroby je velmi zásadní, pro zahájení léčby, kdy tak může v rámci možnosti dojít k regulaci a k potlačení progresivity.

Mezi základní symptony náleží změny v chování, zapomínání, dezorientace časem i místem, poruchy v komunikaci, výpadky paměti, prudké změny nálady, halucinace apod.

Léčba medikamenty

I když se jedná o nevyléčitelnou nemoc, lze při odhalení v raném stadiu řešit prostřednictvím léků. Z tohoto důvodu je včasná léčba velmi zásadním krokem. Onemocnění sužuje především samozřejmě samotného jedince, ale má vliv i na rodinu a okolí.

Mezi hlavní léky náleží kognitiva, která tak v počáteční fázi onemocnění má vliv na zlepšení kognitivní funkce, tj. myšlení i orientaci. Léky se však používají jen v raném či maximálně ve středně pokročilém stadiu. Dále jsou využity léky mající vliv na zmírnění deprese, pro odstranění neklidu apod. Jedná se o velmi závažené onemocnění. Jedinec, který se potýká s chorobou zvanou Alzheimer, potřebuje zvýšenou pomoc.

Nelze ovlivnit a zamezit propuknutí choroby, ale lze pomoci zdravým životním stylem, fyzickou aktivitou a cvičením paměti.