Nejprve se pojďme podívat do historie, kde má 3D tisk kořeny. První zmínky v této oblasti se začaly objevovat v polovině 20. století. Popularita přišla až se začátkem nového století. První 3D pero vzniklo v roce 2012. 3D tisk se již nevyužívá pouze v laboratořích nebo vědeckých pracovištích, ale pomáhá s výrobou běžných produktů, pronikl do lékařství a průmyslu. Stal se velice výdělečným oborem, kde se točí veliké prachy. Říká se, že 3D tisk bude hrát důležitou roli při obydlování jiných planet.

Principem tisku je převedení digitální předlohy do fyzické podoby. Jedná se o postupné skládaní materiálu, nejčastěji plastu. Nepředstavujete si, že výrobky jsou limitovány velikostí. Tisk může dosahovat až deseti metrových výrobků. Nemluvíme pouze o domácím nebo experimentálním tisku. V dnešní době se tato technologie využívá i v průmyslových provozech, jako tzv. aditivní výroba.

3D tisk

Jaké je použití v běžné praxi? 3D tisk je velice populární v oblastech letectví a automobilovém průmyslu. Tisk napomáhá výrazně zkracovat dobu mezi návrhem a konečným vyrobením součástky. Nejvíce se vyrábí upínací součástky nebo náhradní kovové součástky. Údržbáři nemusí při poruše čekat na náhradní díly nekonečné týdny, ale postačí jim řády hodin.

3D tisk

Při snaze osidlování Marse a Měsíce by měl 3D tisk velice pomoci. Jednalo by se o stavbu stavebních komponentů jako cihly nebo písek. Je to mnohem jednodušší s ohledem na transport i z ekonomického hlediska to vyjde levněji. Nejúctyhodnější pomoct by měla nastat v oblasti medicíny. Již dnes se využívá fyzický model orgánů ke kvalitnějším operacím. Lékař se může lépe rozhodnout jak a kudy povede řezy a jak bude postupovat. Dále se využívají k výrobě zubních náhrad nebo korunek, k výrobě kloubních náhrad.

3D tisk neslouží pouze k velkolepým vědeckým pokusům. Lze jej použít k soukromým účelům. Například tisk vlastních modelů a dekorací či dotisknutí náhradních dílů. K tomuto slouží služby zakázkového 3D tisku. Tisk je kvalitní a barevně neomezený.