V našem okolí vídáme stále častěji domy, které jsou buď zatepleny nebo se na nich zateplení právě provádí. Naprostá většina z nás to považuje za dobrý krok, avšak tak tomu nemusí vždy být. Jen málokdo má totiž představu, jak celý proces vlastně funguje a co vše zahrnuje.

 

Nejprve je potřeba říci, že celý proces není ani zdaleka tak úžasný, jak by se mohlo dát. V podstatě se jedná pouze o to, že se fasáda domu obloží deskami z tepelně izolačního materiálu. Nejčastěji se používá speciální druhy polystyrenu, avšak najdeme i jiné. Účelem je omezit v zimě tepelné ztráty vzniklé vyzařováním tepla skrz fasádu.

 

proces zateplování fasády

 

Celý systém je poměrně jednoduchý – v zimě teplo uniká nejen okny, ale také stěnami, i když v menší míře. Jednoduše řečeno, stěny se také prohřívají od topení, a ono teplo na venkovní straně vyzáří do prostoru. Zateplovací desky pak přidají další vrstvu, která zajišťuje, že toto vyzařování bude podstatně nižší. A když vezmeme v úvahu, jaká je plocha stěn, může se jednat o celkem značný rozdíl.

 

Ten se pak samozřejmě projeví v účtech za topení, které budou nyní nižší. Jelikož totiž nebudou takové tepelné ztráty, znamená to, že ono teplo, které by bylo jinak vyzářeno, zůstane uvnitř domu, což znamená že topení nebude muset tolik pracovat, aby v dané místnosti udrželo požadovanou teplotu.

 

zateplený bytový dům

 

To vše se může zdát skvělé, avšak i zde najdeme určitý háček. Ten spočívá především v tom, že zateplení zabraňuje domu „dýchat“. To se projeví zejména v případě, že náš dům stojí na vlhkém prostředí, například blízko vysoké hladiny spodní vody. Vlhkost, která se vsákne do stěn, nemůže tak snadno vysychat, což může vést k rozvoji plísní a s tím spojených problémů.

 

Proto bychom zde měli postupovat opatrně a pořádně si rozmyslet, zda se nám to vůbec vyplatí. Také je vhodné si případně nechat vypracovat studii, která nám řekne, jaký vlivu bude zatopení domu mít. Jistě, jsou to peníze navíc, avšak informace, které se zde dozvíte, mohou být skutečně neocenitelné.