Proč je důležitá tato služba? A proč je důležité třídit odpad

Tyto technické služby jsou pro nás všechny velmi důležité a nejen pro nás, ale celkově i pro životní prostředí. Všude kolem cest, ulic a různých cyklostezek je spousty odpadků, počínaje papírků, nedopalků, plastových lahví, plechovek a konče psích a někdy i lidských exkrementů. V tuto chvíli nastupuje četa, která je určená k takovémuto úklidu. Každé město či obec má k tomuto určené zaměstnance.
úklidová četa
                                                        Pražské služby
Tato společnost zajišťuje kompletní služby od úklidu chodníků, čištění komunikací, úklidu parků až po svoz odpadů. Máme několik barev popelnic:
Černá: Směsný odpad
Žlutá: Plastové lahve
Modrá: Papíry
Bílá: Bílé sklo
Zelená: Barevné sklo
Hnědá: Bio odpad
Černá s oranžovým okrajem: Kartonové krabice (mléko, džusy apod.)
Pak máme popelnice na vybité baterie a různý elektro odpad.
 
Každé město má své technické služby, menší obce mají k dispozici pytle určené k třídění odpadu za určitý poplatek.
Některá města mají i zaměstnance, kteří se starají o údržbu zeleně, sekání trávy, ořezávání keřů, pletí veřejných záhonků popřípadě vysazování nových stromků či kytek a na podzim hrabání listí.
 
                                                Technické služby Tábor
I město Tábor má své technické služby. Nabízejí celé spektrum služeb:
§  práce s lesní frézou
§  odstranění nežádoucích porostů
§  kácení stromů
§  odstranění pařezů pomocí frézy
§  prořezávka stromů i pomocí montážních plošin (výška až 20m)
§  řez živých plotů
§  strojní drcení větví
§  výsadba stromů, keřů a květin
§  sečení travnatých ploch
§  uložení kompostovatelných odpadů (zeleň)
§  uložení zeminy a čistých stavební.sutí (betony, demolice vozovek, staveb.sutě apod.)
§  uložení odpadu ze zeleně – tráva, větve do průměru 10 cm, čistý zelený odpad
§  prodej různých frakcí recyklovaného materiálu (drtě ze živice, betonu a stavebních sutí)
§  čištění komunikací a chodníků zametacími a kropicími vozy
§  kontejnerová autodoprava
§  likvidace černých skládek
§  údržba a opravy světelné signalizace + rekonstrukce či nové vybudování
§  rekonstrukce či nové vybudování veřejného osvětlení
§  prodej repasovaných svítidel veřejného osvětlení
§  práce ve výškách (MP 20, MP 13)
§  smluvní údržba veřejného osvětlení a to jednorázová nebo po celý rok
§  montáže, opravy svislého dopravního značení a zařízení
§  stříkání vodorovného dopravního značení vozovek, plastové značení
§  opravy komunikací a chodníků, překopů
§  dláždění
§  pokládka balené drtě
§  opravy vysprávkovou soupravou Turbo 5000
§  zámečnické a vodoinstalatérské práce menšího rozsahu
§  natěračské práce menšího rozsahu
§  drobné zemní práce (kompresor, UNC 60)
§  příležitostná výzdoba měst a obcí
 Popelářský vůz
                                                                                                                                             
 
                                                           Třídění odpadu
Třídit znamená šetřit přírodu, každý si sice řekne „Proč, vždyť to končí na jednom místě“, ale není to až tak úplná pravda. Sice to někde končí na stejném místě, ale v podstatě na jiných sektorech.                 S papíru se vyrábí nový papír, plasty se třeba používají na výrobu různých částí dětského hřiště. Takže má to smysl a příroda se nám za to odvděčí.