PÅ™emýšlíte o rekonstrukci bytového jádra a rádi byste znali své možnosti a nechali se pÅ™esnÄ› informovat? ObraÅ¥te se na nás, jsme Å™emeslnická firma s dlouholetými zkuÅ¡enostmi, zabýváme se rekonstrukcemi soukromých i komerÄních prostor. ZajiÅ¡Å¥ujeme vÅ¡echny druhy prací od poradenství až po realizaci a dokonÄovací práce na zakázce. Nabízíme v první Å™adÄ› kvalitnÄ› odvedenou práci v pÅ™esnÄ› dohodnutém termínu a za pÅ™edem stanovenou cenu, zakládáme si na solidním a individuálním jednání s každým klientem. Rádi Vám pÅ™i zvelebování VaÅ¡eho bydlení podáme pomocnou ruku.

U nás víte, co můžete oÄekávat

Ke každé zakázce pÅ™istupujeme individuálnÄ›. Na osobní návÅ¡tÄ›vÄ› v upravovaném objektu spoleÄnÄ› probereme VaÅ¡i pÅ™edstavu a možnosti, pomůžeme s půdorysným a projektovým Å™eÅ¡ením, poradíme Vám s výbÄ›rem tÄ›ch nejkvalitnÄ›jších materiálů. Z bohatých zkuÅ¡eností Vám můžeme poskytnout i typy, naÄ si dát pozor a jak případnÄ› uÅ¡etÅ™it finanÄní prostÅ™edky. VeÅ¡kerou potÅ™ebnou stavební dokumentaci Vám dodáme v potÅ™ebné kvalitÄ›. S námi můžete mít útulnÄ›jší domov bez zbyteÄných starostí navíc.