Proč je důležitá tato služba? A proč je důležité třídit odpad

Tyto technické služby jsou pro nás všechny velmi důležité a nejen pro nás, ale celkově i pro životní prostředí. Všude kolem cest, ulic a různých cyklostezek je spousty odpadků, počínaje papírků, nedopalků, plastových lahví, plechovek a konče psích a někdy i lidských exkrementů. V tuto chvíli nastupuje četa, která je určená k takovémuto úklidu. Každé město či obec má k tomuto určené zaměstnance.
úklidová četa
                                                        Pražské služby
Tato společnost zajišťuje kompletní služby od úklidu chodníků, čištění komunikací, úklidu parků až po svoz odpadů. Máme několik barev popelnic:
Černá: Směsný odpad
Žlutá: Plastové lahve
Modrá: Papíry
Bílá: Bílé sklo
Zelená: Barevné sklo
Hnědá: Bio odpad
Černá s oranžovým okrajem: Kartonové krabice (mléko, džusy apod.)
Pak máme popelnice na vybité baterie a různý elektro odpad.
 
Každé město má své technické služby, menší obce mají k dispozici pytle určené k třídění odpadu za určitý poplatek.
Některá města mají i zaměstnance, kteří se starají o údržbu zeleně, sekání trávy, ořezávání keřů, pletí veřejných záhonků popřípadě vysazování nových stromků či kytek a na podzim hrabání listí.
 
                                                Technické služby Tábor
I město Tábor má své technické služby. Nabízejí celé spektrum služeb:
§  práce s lesní frézou
§  odstranění nežádoucích porostů
§  kácení stromů
§  odstranění pařezů pomocí frézy
§  prořezávka stromů i pomocí montážních plošin (výška až 20m)
§  řez živých plotů
§  strojní drcení větví
§  výsadba stromů, keřů a květin
§  sečení travnatých ploch
§  uložení kompostovatelných odpadů (zeleň)
§  uložení zeminy a čistých stavební.sutí (betony, demolice vozovek, staveb.sutě apod.)
§  uložení odpadu ze zeleně – tráva, větve do průměru 10 cm, čistý zelený odpad
§  prodej různých frakcí recyklovaného materiálu (drtě ze živice, betonu a stavebních sutí)
§  čištění komunikací a chodníků zametacími a kropicími vozy
§  kontejnerová autodoprava
§  likvidace černých skládek
§  údržba a opravy světelné signalizace + rekonstrukce či nové vybudování
§  rekonstrukce či nové vybudování veřejného osvětlení
§  prodej repasovaných svítidel veřejného osvětlení
§  práce ve výškách (MP 20, MP 13)
§  smluvní údržba veřejného osvětlení a to jednorázová nebo po celý rok
§  montáže, opravy svislého dopravního značení a zařízení
§  stříkání vodorovného dopravního značení vozovek, plastové značení
§  opravy komunikací a chodníků, překopů
§  dláždění
§  pokládka balené drtě
§  opravy vysprávkovou soupravou Turbo 5000
§  zámečnické a vodoinstalatérské práce menšího rozsahu
§  natěračské práce menšího rozsahu
§  drobné zemní práce (kompresor, UNC 60)
§  příležitostná výzdoba měst a obcí
 Popelářský vůz
                                                                                                                                             
 
                                                           Třídění odpadu
Třídit znamená šetřit přírodu, každý si sice řekne „Proč, vždyť to končí na jednom místě“, ale není to až tak úplná pravda. Sice to někde končí na stejném místě, ale v podstatě na jiných sektorech.                 S papíru se vyrábí nový papír, plasty se třeba používají na výrobu různých částí dětského hřiště. Takže má to smysl a příroda se nám za to odvděčí.

Pedikúra pomocí rybiček nemusí být bezpečná

Garra rufa je druh malé kaprovité ryby, která žije ve sladkovodních oblastech blízkého východu. Nemá zuby a dorůstá délky zhruba 14 cm. Pomocí těchto tvorů můžete ve výlohách našeho hlavního města zažít netradiční pedikúru. Centra poskytující tuto službu naleznete například na Staroměstském či Václavském náměstí a lákají převážně turisty.
Jedná se o zvláštní ale příjemnou proceduru, při které zákazník ponoří nohy do vody v akváriu a tyto sladkovodní ryby mu svými bezzubými ústy oždibují odumřelé zbytky kůže. Marketing těchto služeb cílí především na netradičnost, zábavu i výsledný efekt. V České republice se zatím setkáme jen s ošetřováním pokožky nohou, ve světě je však běžné si v této lázni nechat oždibovat i celé tělo.

nohy ve vodě
 
Proč tato služba může být riziková?
O zdraví nebezpečný hazard se může jednat zejména z důvodu rizika přenosu infekce. Stát se tak může buď z ryb na člověka, z člověka na člověka (pomocí vody a ryb) anebo i ze samotné vody. Hygienici tak tuto proceduru nedoporučují. Dle prováděných výzkumů je tato služba nevhodná pro lidi se slabou imunitou či pro osoby s lupénkou.
Rybičky mohou přenášet nejrůznější nemoci, z nichž můžeme jmenovat například atypickou tuberkulózu, atypické mykobakteriózy či různá plísňová onemocnění. Tomuto jevu nelze zabránit, protože voda v nádržích nemůže být dezinfikována právě kvůli přítomnosti ryb. Nástroje, které jsou jinak používány při pedikúře, musí být dle hygienických předpisů dezinfikovány, ryby však nikoliv a tím pádem dochází k rizikovosti této služby. V tomto směru se nebezpečnou stává i samotná voda, která pravděpodobně bude obsahovat množství nejrůznějších bakterií a plísní, které sem zanesly předchozí účastníci této procedury.
Dle britských studií vyšlo najevo, že Garra rufa dokáží přenést i infekci HIV a žloutenku typu B, což je sice oproti předchozím zmíněným infekcím méně pravděpodobné, nicméně riziko zde stále je aktuální.
nohy s nalakovanými nehty
Tuto službu využívají v Praze zejména turisté, kteří brzy po proceduře hlavní město opustí, a tím pádem na ní zatím nebyla zaznamenána jediná stížnost. V některých zemích (například USA nebo Kanada) je z výše uvedených důvodů tento styl pedikúry zakázán. Pokud ji opravdu chcete vyzkoušet, zvažte zda Vám za to tato rizikovost stojí.